ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08, 2011

" ಮನಸು "


ಮನಸು ಬಯಿಸಿತೊಂದು ಮನಸ
ಆ ಮನಸು ಈ ಮನಸ ಮೇಲೆ
ಮನಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ...!

ಕನಸು ಕಂಡ ಮನಸು
ನನಸಾಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ...,
ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆ ಮನಸೇ ಮಾಯ..!! :) :( 

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: