ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 05, 2011

'ನಿರಶನ - ಪ್ರಹಸನ'
ಉಪವಾಸ..! ಉಪವಾಸ..!!
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಉಪವಾಸ.
ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ
ಮಡಿದವರಾರನು  ಕಾಣೆ..!


ದಿನನಿತ್ಯ ತಿನ್ನಲನ್ನವಿಲ್ಲದೇ
ಅನ್ಯ ದಾರಿ ಕಾಣಲಾಗದೇ.
ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ
ಮಡಿದ ಬಡ ಜನರೆಷ್ಟೋ..??


ಅನೇಕಾನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ
ಮಾಡಿದರು ಉಪವಾಸ..!
ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿಯೂ
ಮಾಡುವರು ಉಪವಾಸ..!!


ಇದುಕೊನೆಗಾಣುವದೆಂದೋ.?


ಈ ಬಡಜನರುಪವಾಸವ
ತೊಲಗಿಸಲುಪವಾಸ
ಮಾಡಿದವರಾರನು ಕಾಣೆ..!
ಭಾಸವಾಗುತಿದೆ ನಿರಶನವೆಂಬುದೇ,

ಮಹಾ ಪ್ರಹಸನವೆಂದು...!! :((

https://www.facebook.com/note.php?note_id=184520264930285


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ