ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 31, 2012

Golden Words No: 4


'ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾರ್ಥ' ವಾಗಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು.,
'ಸ್ವಾರ್ಥಪ್ರೀತಿ'ಯಾಗಿರಬಾರದು.  ♥ ♥


ನೀನು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು.
ನನ್ನವನಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು 'ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥ'


ನೀನು ನನಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕಬೇಕು.
ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು 'ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ'


ಮೊದಲನೇದರ ಆಯಸ್ಸು ಬಲುಗಟ್ಟಿ.
ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಆಯಸ್ಸು ಬಲುಕಮ್ಮಿ. 

ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 09, 2012

Punch Line:13

"ನೆಚ್ಚಿನ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ
ನಮ್ಮೊಡಲಿಗೇ ಬೀಳುವುದು ಕಿಚ್ಚು" (09/01/2012)

Punch Line: 12

ಯಾವುದೇ'ಸಂಗತಿ'ಯನ್ನಾಗಲಿ..
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಷ್ಟೂ'ಕುತೂಹಲ'ಜಾಸ್ತಿ.! :o
ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಷ್ಟೂ'ವ್ಯೆರಾಗ್ಯ'ಜಾಸ್ತಿ..!!" :/ (28/11/2011)

Golden Words No: 3

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ 'ಜೀವ ಒಂದೇ'ಯಾದರೂ
ಮನಸುಗಳು ಮಾತ್ರ 'ಎರಡೆರಡು'..! :)
ಕನಸುಗಳು 'ನೂರಾರು'..!


So, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ 'ಒಂಟಿ'ಯಲ್ಲ..! ♥ ♥ (03/12/2011)