ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 08, 2011

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ


ನಾ ನನ್ನ ಮುಖವ ನೋಡಲು
ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ..,
ನಾ ನನ್ನ ಮುಖವ ಕಾಣುವೆ
ಅವಳ ಕಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ..!

ಗೆಳತಿ



ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಏರಿದ ಪೋರಿ,
ನನ್ನ ಹೃದಯವ ಕದ್ದ ಚೋರಿ,
ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ನಾರಿ,
ಬಂದು ತೋರಿಸು ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿ,..!

ಕೊಡೆ




ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನಗೊಂದು ಕೊಡೆ....!
ನೀನೇನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನನಗೆ ಕೊಡೆ...!! 

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು


ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮರೆತ ಗೆಳೆತಿಯ..,


'ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ'ಕ್ಕೆ...! 


ಮುಖ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಗೆಳತಿ,
ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣವೆಂದ ಗೆಳತಿ,
ಮನಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ಗೆಳತಿ,
ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಸಂತ ಪೂರೈಸಿದ ಗೆಳತಿ,
ನನ್ನೀ ಕವಿತೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಗೆಳತಿ,
ನಮ್ಮಯ ಭೇಟಿಗೆ ನಿನ್ನದೆಂದು ಸಮ್ಮತಿ..?


ನೆನಪಿರಲಿ..! ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಲಿ,
ಆಡಬಾರದ ಮಾತು ಮನದಲ್ಲುಳಿಯಲಿ,
ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಬರಲಿ,
ಈ ನನ್ನ ಉಡೊಗೊರೆ ಹೇಗೇ ಇರಲಿ..,
ಈ ನಿನ್ನ ರಜತ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲಿ,
ತುಂಬಿರಲಿ ಸಂತಸ ನಿನ್ನ ನಯನ ದಲಿ..!


    ಶುಭವಾಗಲಿ......!!!!!!