ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 09, 2012

Punch Line: 12

ಯಾವುದೇ'ಸಂಗತಿ'ಯನ್ನಾಗಲಿ..
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಷ್ಟೂ'ಕುತೂಹಲ'ಜಾಸ್ತಿ.! :o
ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಷ್ಟೂ'ವ್ಯೆರಾಗ್ಯ'ಜಾಸ್ತಿ..!!" :/ (28/11/2011)

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: