ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 08, 2011

ಗೆಳತಿನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಏರಿದ ಪೋರಿ,
ನನ್ನ ಹೃದಯವ ಕದ್ದ ಚೋರಿ,
ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ನಾರಿ,
ಬಂದು ತೋರಿಸು ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿ,..!

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: